Pedagogie

Facultatea Pedagogie a fost fondată în anul 1979 (an declarat de UNESCO Anul Internațional al Copilului). Misiunea Facultății Pedagogie constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul Științe ale educației, competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii, capabili să răspundă exigenţelor timpului şi să contribuie la prosperarea societăţii.

Facultatea Pedagogie oferă programe academice acreditate la specialitățile:

Ciclul I, Licenţă

Învățământ cu frecvență: Învățământ cu frecvență redusă:

Ciclul II, Master:

Absolventul Facultății Pedagogie poate profesa varii funcții:

 • Învățător în clasele primare;
 • Educator;
 • Metodist în instituțiile de învățământ preșcolar;
 • Profesor de limbă engleză în instituțiile de învățământ primar și general;
 • Psiholog, consilier educațional;
 • Psiholog social;
 • Psiholog de familie;
 • Manager în învățământul general;
 • Formator pentru cadrele didactice și părinți;
 • Psihopedagog – cercetător științific în psihologie și pedagogie;
 • Specialist în psihopedagogia învățământului general;
 • Consultant în domeniul psihopedagogic;
 • Consilier în relații interpersonale;
 • Specialist în domeniul educației preșcolare: manager, asistent universitar, consultant educațional în domeniul educației preșcolare, coordonator, specialist consultant în MEC, ONG-uri care au obiect de activitate – educația, ocrotirea și asistența copiilor, coordonator de programe/proiecte educaționale;
 • Psiholog în cadrul echipei multidisciplinare axată pe problema incluziunii sociale a subiecților cu nevoi speciale ș.a.

Pe parcursul anilor, Facultatea Pedagogie a stabilit relații de colaborare cu instituţii de profil din Polonia (Universitatea Pedagogică din Cracov), Romania (Universitatea din București, Universitatea din Craiova, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „ Al. I. Cuza” din Iaşi, Casa Corpului Didactic din Suceava), Ucraina (Universitatea Națională din Cernăuţi, Национальный Педагогический Университет имени „М. П. Драгоманова”, Национальный Университет Черниговский Коллегиум имени „Т. Г. Шевченко”), Belarusi (Universitatea din Minsk), Canada (Universitatea din Ottawa)ș.a. Parteneriatele încheiate cu facultăți de tradiție din țară și de peste hotare oferă atât studenților, cât și cadrelor didactice, posibilitatea de a beneficia de mobilități academice.

Dacă doriți să deveniți un specialist de înaltă calificare, sunteți așteptați la Facultatea de Pedagogie!