Filologie

Anatolie Ionaș

dr. conferenţiar universitar
Decan

Dragi abiturienți! Bine ați venit la Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Tiraspol. Facultatea noastră îmbină tradițiile fundamentale și abordările inovaționale în organizarea procesului de învățământ.

Anume aici veți descoperi tezaurul și caracterul irepetabil al limbii și literaturii, tainele măiestriei legate de Cuvânt, secretele uimitoare ale lumii interioare ale Omului, vă veți forma ca personalitate. Aici veți obține cunoștințe actuale și cele mai importante abilități pedagogice, care vă vor permite nu numai să deveniți buni profesioniști, dar și să răspundeți oricărei provocări a contemporaneității.

În condiţiile democratizării vieţii sociale, afirmării ideologiei de parteneriat şi colaborare, precum și în condiţiile constituirii unei societăţi deschise, creşte considerabil importanţa cunoştinţelor umaniste. În acest context, un rol deosebit revine studiilor filologice, care oferă o calificare profesională și formează, totodată, un anumit tip cultural de personalitate. Astăzi sunt solicitaţi cei care sunt înzestraţi nu numai cu cunoştinţe elementare, ci şi cu un nivel înalt de cultură lingvistică. Cuvântul (în forma lui scrisă sau orală) rămâne unul dintre cele mai importante canale şi mijloace ale comunicării, prin care se actualizează şi alte funcţii ale lui. Cunoştinţele din domeniul filologiei sunt fundamentale în formarea omului contemporan cult, care trăieşte într-o societate democrată şi deschisă. Anume filologia, cunoaşterea limbilor şi a literaturii diferitelor popoare permite omului să se afle şi să se dezvolte la mai multe nivele culturale (etnic, naţional, la nivelul culturii unei ţări), precum şi de a avea acces la procesele social-culturale mondiale.

Studiile la facultatea noastră vor contribui la o gândire creativă, independentă și critică. Pedagogii și obiectele studiate vă vor învăța să analizați, să comparați, să reflectați, să purtați discuții științifice, să vă apărați punctul dumneavoastră de vedere și să vă atingeți scopurile în viață.

Vă așteptăm, mult stimați viitori studenți! Vă așteaptă noi descoperiri și întâlniri pline de bucurie într-un mediu științific și viață culturală!