Biologie și chimie

Facultatea Biologie şi chimie este una dintre primele facultăţi din cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, care are drept scop organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, realizarea activităţilor didactice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică pentru diferite domenii/specialităţi, atât la ciclul I, cât şi la ciclul II. Atribuţiile de bază ale facultăţii sunt următoarele:

  • Pregătirea cadrelor calificate prin învăţământ superior (licenţă, masterat), doctorat şi postdoctorat.
  • Coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ale catedrelor şi implementarea rezultatelor lor.
  • Formarea specialiştilor prin învăţământ de zi, învăţământ cu frecvenţă redusă şi prin programe de formare profesională continuă.
  • Asigurarea calităţii studiilor.

Poziţia şi imaginea de care se bucură Facultatea Biologie şi chimie în prezent au fost câştigate prin efortul permanent al comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor optzeci şi opt de ani care au trecut de la fondarea sa în anul 1930.

Programele academice oferite de Facultatea Biologie şi chimie sunt diverse, fiind corelate cu necesităţile actuale ale pieţei muncii. Diversitatea programelor academice pe care le oferim este o rezultantă a permanentei colaborări cu instituţiile preuniversitare, cu cele ştiinţifice, dar şi a legăturii strânse pe care o menţinem cu absolvenţii facultăţii noastre. În anul 2015 la Facultate a fost acreditat internaţional programul Biologie şi chimie la ciclul I de către experţii Agenţiei Germane de Asigurare a Calităţii (AQAS). Am primit Certificatul de acreditare pe perioada până la 30 septembrie 2021. Celelalte programe de la Ciclul I sunt acreditate naţional de către experţi ANACIP (actualmente ANACEC).

Facultatea Biologie şi chimie oferă studenţilor săi nu doar oportunităţi academice, ci şi experienţe de neuitat, relaţii interumane de foarte bună calitate şi un mediu de învăţare stimulativ, orientat spre performanţă.

Angajamentele noastre pentru viitor vizează creşterea calităţii proceselor de învăţare şi de cercetare, internaţionalizarea activităţilor prin crearea de parteneriate cu diverse instituţii de peste hotare.

După finalizarea studiilor absolvenţii pot activa în următoarele domenii:

  • Instituţiile de învăţământ gimnazial, liceal, colegial şi universitar.
  • Întreprinderile industriei alimentare, de vinificaţie, de prelucrare a tutunului, plantelor eterooleaginoase, oleaginoase, în laboratoarele bacteriologice ale instituţiilor de profil şi curative, staţiile sanitaro-epidemiologice a Centrelor de Sănătate Publică.
  • Serviciile ecologice de protecţie a mediului şi conservării biodiversităţii ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, asociaţiei „Moldsilva” etc.
  • Institutele de Cercetare ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova cu profil: Biologie, Chimie, Ecologie, Protecţia plantelor.
  • Absolvenţii ciclului I îşi pot continua studiile la ciclul II.

Dacă vă interesează un proces educaţional de calitate Vă îndemnăm să faceţi primul pas într-o lume nouă a cunoştinţelor alături de această facultate.