Departamentul Cercetare, Inovare și Relații Internaționale

Diana Antoci

dr., conferențiar universitar
Prorector Activitate ştiinţifică şi RI

Lilia Balțat

dr., conferențiar universitar
Secretar ştiinţific