Departament Formare Profesională, Consiliere și Ghidare în Carieră

I. Informații generale

Vitalie Mamot

Lector Universitar
Șef departament

   Departamentului de formare profesională, consiliere și ghidare în carieră (DFPCGC) include: Centrul formare contingentului de studenți; Centrul formare profesională continuă și Centrul activități extracurriculare , ghidare și consiliere în carieră.

   Misiunea Departamentului de formare profesională, consiliere și ghidare în carieră este orientată spre realizarea educației pentru carieră prin susținerea beneficiarilor serviciilor educaționale prestate de către Universitatea de Stat din Tiraspol în procesul de proiectare a carierei.

   Obiectivele Departamentului de formare profesională, consiliere și ghidare în carieră asigură: ghidarea în carieră a liceenilor; susținerea studenților în proiectarea carierei profesionale; urmărirea evoluției profesionale a absolvenților și susținerea lor în procesul de management al carierei; ghidarea în carieră a studenților cu nevoi speciale; susținerea cadrelor didactice universitare în procesul dezvoltării carierei didactice; colaborarea cu entitățile economice, ONG, asociații etc., în scopul valorificării posibilităților formative.

   Devenirea profesională este un proces de durată şi necesită o susţinere/influenţă educaţională permanentă. Acest proces are particularităţi specifice, determinate de condiţiile socio-economice şi culturale ale interacţiunii omului cu societatea. Miza socială înaltă a educaţiei a condiţionat tendinţa tinerilor de a face studii superioare.

   Rolul universităţilor în evoluţia societăţii contemporane este determinat de influenţa absolvenţilor, specialişti de înaltă calificare, asupra evoluţiei civilizaţiei umane, exprimate prin remanieri economice, promovarea unui sistem de valori, formarea mentalităţii axate pe acceptarea tezaurului cultural şi ştiinţific. Complexitatea sarcinilor de realizat generează necesitatea unei educaţii pentru carieră, care constă din influente complexe şi permanente asupra studentului instituţiei de învăţământ superior, din momentul admiterii şi până în momentul conferirii calificării profesionale.

   Baza normativă a organizării și funcționării Centrului de ghidare și consiliere în carieră este:

  •  Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014,
  • Strategia națională de dezvoltare ,,Moldova 2020” (Legea nr.166 din 11.07.2012),
  • Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățămîntul superior (Ordinul Ministerului                   Educației nr.203 din 19 martie 2014),
  • Plan- cadru pentru studii superioare (Ordinul Ministerului Educației nr.455 din 03 iunie 2011).

II. Lista angajaților

  • Mamot Vitalie, Șef departament
  • Bocancea Viorel, Șef centru Centrul formare profesională continuă
  • Gîţu Ana, Șef centru Centrul activități extracurriculare, consiliere și ghidare în carieră
  • Bîrsan Elena, Director adjunct Centru Centrul formare profesională continuă
  • Marinescu Serghei, Metodist cultură fizică

III. Acte normative