Centrul de Formare Profesională Continuă

I. Informații generale

Bârsan Elena

Doctor, conferențiar universitar
Director, Centrul de Formare Continuă

Centrul Formare Profesională Continuă a fost constituit prin decizia Senatului Universitatii în 2007 și reprezintă o subdiviziune specializată a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).

Centrul organizează instruirea în cadrul a 45 programe de formare profesională continuă, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Formarea continuă se realizează prin:

  1. Programe de formare profesională continuă de lungă durată  durată (multimodulare) – 150 de ore, 20 de credite profesionale.
  2. Programe de formare profesională continuă de durată medie (monomodulare) – 75 de ore, 10 credite profesionale. 
  3. Programe de formare profesională continuă de lungă durată (multimodulare) la specialități duble – 225 ore, 30 credite.
  4. Programe de calificare suplimentară -450 ore, 60 credite profesionale.
  5. Stagii de formare profesională continua la distanță.

  Formabilii beneficiază de cazare, săli de curs, săli de calculatoare, conectate la Internet, săli multimedia, soft-uri educaționale și acces la biblioteca universitară. Formabilii beneficiază, de asemenea, de consultațiile profesorilor de la catedrele de specialitate, au posibilitatea sa asiste la orele predate de profesori cu experiență în domeniu.

II. Modernizarea Centrului de Formare Profesională Continuă

Centrul de Formare Profesională Continuă și sălile de curs pentru formarea profesională continuă au fost modernizate în anul 2017 cu susținerea financiară a  proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education.

III. Planuri de învățământ

IV. Documente reglatorii