Centrul Asistență Psihologică, Ghidare și Consiliere în Carieră

I. Informații generale

Glavan Aurelia

Dr. hab., conf. univ.
Șef Centru

Centrul Asistenșă psihologică, ghidare și consiliere în carieră UST este integrat în structura Departamentului Consiliere, ghidare în carieră și promovarea imaginii pedagogului al Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău (UST), se subordonează academic senatului universităţii şi administrativ rectorului UST și  prorectorului de resort.

II. Misiunea, scopul și obiectivele

Misiunea Centrului constă în susținerea excelenței universitare prin investigații psihologice și promovarea bunelor practici de transfer inovațional în asigurarea și promovarea unui mediu favorabil dezvoltării persoanei, prin oferirea unei game largi de servicii de asistență psihologică studenților și cadrelor didactice.

Scopul Centrului  vizează contribuții strategice de sensibilizare a comunității academice la cercetările psihologice prin realizarea activităților de cercetare universitară, oferirea de  servicii psihologice tinerilor din sistemul educaţional pentru depășirea situațiilor problematice care pot afecta experiența de student pe întreg parcursul ei, facilitând educația și dezvoltarea profesională a actualilor și viitorilor profesioniști.

Obiectivele Centrului:

 • proiectarea, realizarea și mediatizarea cercetărilor psihologice inovative pentru valorificarea experiențelor de transfer al inovațiilor psihologice în practica universitară;
 • stimularea motivației studenților, masteranzilor, doctoranzilor pentru avansarea în carieră prin activitatea de cercetare științifică;
 • mediatizarea experiențelor instituționale de cercetare și transfer al inovațiilor psihologice;
 • oferirea de servicii psihologice și educaționale de evaluare, asistență și consiliere psihologică și educațională studenților și personalului din cadrul Universității de Stat din Tiraspol;
 • asigurarea şi promovarea unui mediu favorabil, securizant din punct de vedere al stresului organizațional și academic prin activități de management al stresului;
 • sprijin și integrare persoane cu dizabilități în mediul academic.

III. Direcții de activitate și servicii oferite

Direcții de activitate și servicii oferite

 1. Serviciul – Consiliere Psihologică
 2. Serviciul – Managementul stresului
 3. Serviciul – Sprijin și integrare persoane cu dizabilități
 4. Serviciul  – Consiliere educațională și orientare profesională

Potențialii beneficiari ai serviciilor acordate de Centru pot fi:

 1. studenţi din cadrul UST, indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de învăţământ, inclusiv studenţii veniţi la studii prin programe de mobilităţi;
 2. persoane cu dizabilități din mediul universitar, care din cauza unor afecțiuni (fizice, senzoriale, psihice, mentale sau asociate, temporare sau permanente) certificate medical, necesită măsuri speciale care să le faciliteze acesul egal la activitățile academice, sociale și culturale desfășurate de universitate;
 3. personalul științifico-didactic și auxiliar din cadrul UST.

Utilizând resursele umane și de infrastructură ale Universității de Stat din Tiraspol, Centrul oferă servicii psihologice, educaționale, de ghidare în carieră într-un mod suportiv și confidențial, îmbinând soluțiile online cu întâlnirile față în față, mereu monitorizând eficiența serviciilor furnizate și nevoile profesioniștilor care le oferă.

IV. Contacte

Adresa: Centrul Asistență psihologică, ghidare și consiliere în carieră, str. Gh. Iablocikin 5, birou 408, MD-2069, mun. Chişinău, Republica Moldova