Secția Probleme de Gospodărie și Dezvoltarea Patrimoniului

I. Informații generale

Botezatu Ion

Șef secție

Secția Probleme de Gospodărie și Dezvoltarea Patrimoniului (SPGDP) asigură funcţionarea şi dezvoltarea infrastructurii Universității; creează condiţii optime pentru buna desfăşurare a procesului de instruire în cele două blocuri de studii şi de trai în căminul studenţesc. SPGDP, în baza cererilor subdiviziunilor din cadrul Universității de Stat din Tiraspol proiectează și elaborează planul de achiziții anual în funcție de care se realizează proceduri de achiziții publice în scopul demarării construcțiilor capitale și reparațiilor curente, procurărilor de bunuri și prestări de serviciu etc. Unul din obiectivele principale al Secției Probleme de Gospodărie și Dezvoltarea Patrimoniului se rezumă la coordonarea metodologică a achiziţiilor publice realizate din bugetul public, venituri proprii, venituri aferente căminelor, venituri provenite din proiecte științifice de cercetare, precum şi din alte fonduri atrase. Un alt obiectiv al SPGDP este asigurarea condițiilor sanitare prin menținerea curățeniei în sălile de clasă și birouri și locuri de uz comun din blocurile de studii, în căminul studențesc cât și îngrijirea terenurilor adiacente.

De asemenea, în grija SPGDP este pusă gestionarea și asigurarea bunei funcționalități a rețelelor termice, electrice și a apeductului cât și elaborarea măsurilor orientate spre economisirea energiei electrice, a energiei termice etc. Obiectivul principal al secției Probleme de Gospodărie și Dezvoltarea Patrimoniului este asigurarea sănătății și securității studenților și angajaților UST. În acest sens, inginerul pentru sănătate și securitate în muncă organizează anual procedura de verificare a stării antiincendiare în blocurile de studii și cămin cu înlăturarea ulterioară a tuturor neajunsurilor depistate de comisie. Sunt organizate training-uri referitor la preîntâmpinarea incendiilor și a măsurilor antiincendiare. De două ori pe ani, sunt organizate ședințe de lucru cu angajații și studenții UST privind sănătatea și securitatea în muncă/instruire, protecția civilă etc.

În condițiile pandemiei COVID-19, SPGDP are obligația să asigurare fiecare aulă de studiu, birou, loc de uz comun cu toate materialele dezinfectante, precum și monitorizarea strictă a respectării restricțiilor impuse de legislația în vigoare cu privire la starea epidemiologică declarată.

II. Lista angajaților

Alexandru SAJIN, inginer șef

Gheorghe GRAUR, inginer energetician, inginer pentru sănătate și securitate în muncă

Maria ZALINSCHI, șef de gospodărie, bloc de studii, mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5

Olesea GLAVAN, șef de gospodărie, bloc de studii, mun. Chișinău, str. Drumul Viilor 26A

Miroslav ȚURCAN, șef cămin studențesc, str. V. Cheltuială 11

Elena SERPILOV, secretar secție Probleme de Gospodărie și dezvoltarea patrimoniului