Resurse Umane

I. Informații generale

Secția Resurse Umane este o subdiviziune structurală a universităţii şi activează în conformitate cu Hotărârile Parlamentului, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării ale RM, Codului Muncii al RM, Carta Universităţii, Regulamentului de ordine  interioară, Dispoziţiile Rectorului. Secția Resurse Umane se subordonează nemijlocit Rectorului universității. Cadrele secției se angajează în baza contractului şi ordinului rectorului. Eliberarea din funcție se efectuează prin ordinul rectorului. Secția Resurse Umane activează în componenţa: şeful secţiei, doi inspectori superiori, inspector superior cancelarie, juristconsult,  dactilograf, arhivar, inspector vize, curier.

Guștiuc Andrei

Secția Resurse Umane

Şeful Secției Resurse Umane este responsabil de:

 • dirijarea activităţii angajaţilor serviciului şi respectarea legislaţiei în vigoare, a Codului Muncii al RM, dispoziţiilor şi instrucţiunilor în domeniu;
 • organizarea muncii şi crearea condiţiilor de muncă a subalternilor;
 • încheierea contractelor individuale de muncă cu noii angajați;
 • perfectarea ordinelor (angajare, eliberare, transferarea, concediu);
 • legitimitatea ordinelor; perfectarea și evidența carnetelor de muncă;
 • desfăşurarea activităţilor de plasare în câmpul muncii a absolvenţilor universităţii;
 • evidența cadrelor ştiinţifico – didactice şi auxiliare;
 • elaborarea contractelor, regulamentelor interne etc.;
 • autentificarea actelor;
 • verificarea și aprobarea tabelelor de pontaj; acordarea consultanței colaboratorilor;
 • pregătirea şi înaintarea acţiunilor în instituţiile judiciare din numele universităţii în cazul lezării drepturilor şi intereselor universităţii;
 • efectuarea controlului asupra îndeplinirii hotărîrilor instanţelor judiciare.

II. Lista angajaților

Mihalachi Angela, inspector superior

Inspectorul superior al Secției Resurse Umane este responsabil de:

 • dosarele studenţilor cu frecvenţa la zi;
 • eliberarea actelor de studii a studenților cu frecvență la zi;
 • transferarea la arhiva universităţii a dosarelor studenţilor exmatriculaţi;
 • menţinerea în ordine a dosarelor şi cartelelor cadrelor didactice;
 • angajarea, transferarea, concedierea, perfectarea contractului individual de muncă şi a ordinelor referitor la cadrele didactice;
 • perfectarea adeverințelor de plasare în câmpul muncii a absolvenților;
 • restituirea actelor depuse la înmatriculare în universitate; evidenţa militară; raportul statistic trimestrial referitor la cadrele didactice.

Iachim Maria, inspector superior

Inspectorul superior al Secției Resurse Umane este responsabil de:

 • dosarele studenţilor secţiei cu frecvenţă redusă;
 • eliberarea documentelor studenţilor şi angajaţilor din sectorul administrativ-gospodăresc;
 • transmiterea în arhiva universităţii a dosarelor studenţilor exmatriculaţi; 
 • perfectarea proiectelor de ordine referitor la angajare, concediere, transferare a personalului administrativ-gospodăresc şi ordinele de concediu;
 • menţinerea în ordine a cartelelor T2, a dosarelor a angajaţilor din sectorul administrativ-gospodăresc;
 • verificarea calității completării tabelelor de pontaj de către responsabilii subdiviziunilor  universitare.

Miron Viorica arhivar

Arhivarul este responsabil de:

 • evidenţa actelor din arhiva universității conform nomenclatorului tipizat pentru subdiviziunea vizată;
 • eliberarea certificatelor la solicitarea colaboratorilor, studenţilor.

Melinte Victoria, curier

Curierul este responsabil de:

 • operativitatea repartizării corespondenței primite către toate subdiviziunile universității;
 • expedierea corespondenței de la toate subdiviziunile universității către destinatari străini.