Catedra militară

I. Informații generale

Vladimir COJOCARI

Colonel

tel.: 069126517
tel.: 069007929

      Catedra militară a U.S.T. a fost înființată în conformitate cu prevederile Legii nr.1245-XV din 18 iulie 2002 „cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei” și Hotărârii Guvernului RM nr.587 din 20 mai 2003 despre aprobarea „Regulamentului cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat”.

Regulamentul de funcționare a Catedrei militare a UST, a fost aprobat în baza Hotărârii Senatului U.S.T. la 29 august 2012, în coordonare cu Marele Stat Major al Armatei Naționale.

      Profilul de specialitate corespunde nomenclatorului specialităților militare aprobate de Ministerul Apărării.

      Catedra militară, pregătește comandanți de grupă la specialitățile: infanterie, radiolocație și planșetiști, artilerie antiaeriană, conform ordinul Ministerului Apărării.

II. Specialități

Infanterie Motorizată

Radiolocație și planșetiști

Artilerie Antiaeriană

III. Obiectivele procesului de învățare

      Activitatea Catedrei Militare a fost organizată în strictă corespundere cu prevederile actelor legislative,  normative și ale indicațiilor organizator-metodice, cu privire la organizarea procesului de instruire la catedrele militare din cadrul instituțiilor de învățământ superior ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și directivelor Ministerului Apărării al RM.

      Instruirea  la catedra militară se efectuează în mod benevol, prin contract, costul căruia se aprobă la Ședința Senatului U.S.T.

IV. Scopul instruirii militare

     Instruirea militară la catedră se efectuează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în scopul pregătirii cetățenilor Republicii Moldova pentru apărarea Patriei, completării rezervei Forțelor Armate, precum și selectării candidaților, pentru încadrarea în serviciul militar prin contract.

V. Procesul de învățămînt

Perioada de studii:

  • septembrie – decembrie (anual)
  • februarie – mai (anual)

      Procesul de învățământ la catedra militară se desfășoară prin învățământ de zi conform orarului elaborat de catedră și aprobat de rectorul U.S.T. pentru activitatea didactică, respectând prevederile actelor normative.

Orele de studiu:

După masa de prânz
(program flexibil conform planului de studii)

Locurile de învățământ:

  • Blocul 1, UST – grupă română, infanterie motorizată;
  • Blocul 2, UST – grupă română, artilerie antiaeriană;
  • Blocul USEM – grupă română, radiolocație și planșetiști.

Ședințele la catedra militară se desfășoară în concordanță cu orarul studiilor de bază a studenților la facultate, în limbile română și rusă.

VI. Starea bazei materiale

      Actualmente catedra militară U.S.T. dispune de 4 aule amenajate cu standuri explicative la pregătirea militară. În proces de lucru se află camera de păstrare a armamentului și munițiilor, platforma pentru pregătirea la instrucția de front, clasa metodică, tirul.

      Ședințele practice, care necesită utilizarea bazei materiale, cum ar fi tehnica militară și armamentul, s-au desfășurat la Regimentul de Rachete Antiaeriene, precum și la Baza de instruire militară Dănceni.

VII. Evidența absolvenților

     Cursul de instruire militară audiat în perioada 2012-2018, l-au absolvit 2050 de studenți, dintre care: 390 fiind demni în baza rezultatelor obținute pentru conferirea gradului militar de soldat în rezervă, 109caporal în rezervă și 1471sergent-inferior în rezervă.

VIII. Oferte pentru absolvenți

     Angajarea în muncă (după absolvire) în structuri militarizate: AN, MAI, DTC, PF, SV, Servicii de pază.

IX. Ești gata să înfrunți o provocare ?

Date de contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Libero, excepturi.