Biblioteca Științifică

I. Informații generale

Sandu Veronica

Bibliotecar principal

Fondată în 1992 ca subdiviziune a UST cu sediul la Chișinău. Este o bibliotecă tânără cu o colecție de 131 653 exemplare de carte, cu o filială amplasată în blocul central de studii și cu o sală de calculatoare.

Biblioteca Științifică a UST s-a angajat într-un proces de modernizare, integrîndu-se în comunitatea electronică globală prin utilizarea Internet-ului şi accesul la baza de date Web of Science, InCites, Cambridge Journals Online și Taylor&Francis Online Journal Library. În 2018 am început crearea serviciului «Catalogul Partajat al Bibliotecii», ce prevede crearea reţelei locale partajate, catalogului electronic al bibliotecii și automatizarea serviciilor de bibliotecă prin lansarea platformei Koha, care acoperă toate procesele activităţii de bibliotecă.

II. Lista angajaților

Sandu Veronica

Master tehnologiile educaționale
Bibliotecar principal

Malaniuc Angela

Bibliotecar

Gorincioi Alexandru

Bibliotecar

III. Documente reglatorii