Studii ciclul II, masterat

Universitatea pregăteşte specialişti de înaltă calificare în cadrul celor 17 specialităţi.

Ştiinţe ale educaţiei:

 • matematica – matematici moderne şi tehnologii moderne de instruire;
 • informatica – tehnologii informaţionale în instruire;
 • fizica – fizică modernă şi tehnologii formative;
 • chimie – chimie contemporană şi tehnologii educaţionale;
 • biologie – biologie modernă şi tehnologii în instruire;
 • geografie – geografie şi tehnologii educaţionale;
 • limbi şi literaturi – limba şi literatura română contemporană şi tehnologii educaţionale; limba şi literatura rusă contemporană şi tehnologii educaţionale;
 • pedagogie preşcolară – managementul educaţiei preşcolare;
 • pedagogia învăţământului primar – pedagogia şi metodologia învăţământului primar;
 • psihopedagogia – psihopedagogia învăţământului preuniversitar; psihologie şi consiliere educaţională; psihologia socială şi a familiei;
 • managementul inovării și antreprenoriat educațional.

Ştiinţe ale naturii:

 • biologie – biologie aplicată;
 • geografie – geografie economică;geografia mediului înconjurător.

Servicii publice:

 • turism – management strategic în turism.