Stagii de formare profesională continuă 2022

În atenţia OLSDI şi cadrelor didactice/manageriale din republică!

STIMAŢI COLEGI,

Centrul de Formare Profesională Continuă a UST Vă informează şi Vă invită la cursurile de formare profesională continuă în anul calendaristic 2022.  UST organizează cursuri de formare profesională continuă la următoarele programe acreditate de ANACEC:

 • Matematica
 • Fizica
 • Informatica şi tehnologii WEB
 • Învăţământ preşcolar (educatori)
 • Pedagogia învăţământului primar
 • Management educaţional
 • Biologia
 • Chimia
 • Geografia
 • Limba şi literatura română
 • Limba engleză
 1. Forma de realizare a cursurilor este on-line (Skype, Zoom, Google Meet, Classroom etc.)
 2. Înscrierea la cursuri se realizează în baza Formularului de înregistrare plasat pe site-ul UST la Centrul Formare Profesională Continuă la adresa https://ust.upsc.md/procesul-de-studii/formarea-continua/.
 3. Cursurile de formare continuă la UST se realizează în bază de taxă (20 credite profesionale – 1250 (una mie două sute cincizeci ) lei; 10 credite profesionale – 800 (opt sute) lei. Taxa de studii nu include costul certificatului CRP.
 4. Modelul contractului poate fi accesat pe site-ul UST la CFPC.
 5. Informaţii suplimentare la tel. 079111708.

I. Stagii de formare profesională continuă, programe multimodulare (150 ore, 20 credite, 3 săptămâini)

 1. Matematica: înregistrare aici 
 2. Fizica: înregistrare aici   
 3. Informatica şi tehnologii WEB: înregistrare aici 
 4. Învăţământul preşcolar (educatori): înregistrare aici 
 5. Pedagogia învăţământului primar: înregistrare aici   
 6. Geografia: înregistrare aici 
 7. Chimia: înregistrare aici 
 8. Biologia: înregistrare aici 
 9. Limba şi literatura română: înregistrare aici 
 10. Managementul educaţional: înregistrare aici
 11. Limba engleză: înregistrare aici 

II. Stagii de formare profesională continuă la a doua specialitate (modul Didactica disciplinei), (75 ore contact direct, 10 credite)

 1. Matematica: înregistrare aici 
 2. Fizica: înregistrare aici 
 3. Informatica şi Tehnologii WEB: înregistrare aici 
 4. Biologia: înregistrare aici   
 5. Chimia: înregistrare aici 
 6. Geografia: înregistrare aici 
 7. Limba şi literatura română: înregistrare aici 
 8. Limba engleză: înregistrare aici 
 9. Managementul educaţional: înregistrare aici   
 10. Învățământ preșcolar (educatori)
 11. Pedagogia învățământului primar

III. Stagii de formare profesională continuă modulare (la solicitare), (1-3 credite/ ore contact direct)

La formarea grupului de 20 persoane

 1. Elaborarea planului de dezvoltare strategică a instituției de învățământ (contract): înregistrare aici 
 2. Evaluarea calității educației la nivel instituțional (contract): înregistrare aici 
 3. Monitorizarea implementării curricula școlare (contract): înregistrare aici 
 4. Strategia de formare profesională continua a cadrelor didactice la nivel instituțional (contract): înregistrare aici 
 5. Proiectarea curriculară în ÎPT* din perspectiva pedagogiei competențelor (contract): înregistrare aici 
 6. Evaluarea competențelor elevilor în învățământul profesional tehnic (contract): înregistrare aici 
 7. Elaborarea subiectelor pentru examenul de calificare în învățământul profesional tehnic (contract): înregistrare aici 
 8. Modalități psihosociale de comunicare eficientă în mediul educațional (contract): înregistrare aici 
 9. Strategii de dezvoltare a comunicării asertive a cadrelor didactice  (contract): înregistrare aici 
 10. Educația pentru media (contract): înregistrare aici 
 11. Strategii de optimizare a echilibrului emoțional a cadrelor didactice (contract): înregistrare aici 
 12. Valorificarea potențialului copilului de vârstă preșcolară prin jocurile cu nisip (contract): înregistrare aici 
 13. Tehnici de organizare a educației digitale în instituția preșcolară (contract): înregistrare aici 

IV. Stagii de formare profesională continuă, programe de durată medie (75 ore contact direct, 10 credite, 8 zile)

 1. Pedagogul versus exigențele atestării (contract):  înregistrare aici 
 2. Metodologia elaborării rapoartelor de autoevaluare/lucrărilor metodice (contract): înregistrare aici 
 3. Utilizarea tablei interactive Smart board în procesul de învățământ (contract): înregistrare aici 
 4. Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice (chimie, biologie, fizică) la distanță (contract): înregistrare aici 
 5. Educație pentru integrare europeană (contract):   înregistrare aici 
 6. Metodologia utilizării laboratorului digital în procesul de învățământ (contract): înregistrare aici 
 7. Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului auxiliar din învățământ (contract): înregistrare aici 
 8. Metodologia elaborării proiectelor (contract): înregistrare aici 
 9. Politici educaționale europene  (contract): înregistrare aici 
 10. Tehnologii digitale pentru predare (contract): înregistrare aici 
 11. Abordari pedagogice inovative (contract): înregistrare aici 
 12. Legislaţia educaţiei (contract): înregistrare aici 
 13. Educația ecologică (contract):   înregistrare aici 
 14. Formarea formatorilor (contract): înregistrare aici 
 15. Managementul echipei (contract): înregistrare aici 
 16. Managementul instituțional (contract): înregistrare aici 
 17. Cercetarea pedagogică (contract):   înregistrare aici 
 18. Antreprenoriat educațional și social (contract): înregistrare aici 
 19. Educație prin cercetare (contract): înregistrare aici 
 20. Abordări STE(A)M în predarea științelor (90 ore, 12 credite) (contract): înregistrare aici 

VI. Planuri de studii