Conferința științifică internațională „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)” ediția a II-a

Universitatea de Stat din Tiraspol /

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”

organizează și Vă invită în calitate de participant activ la

Conferința științifică internațională

„Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)”, ediția a II-a

care se va desfășura în perioada 28 – 29 octombrie 2022

Evenimentul se adresează cercetătorilor științifici, cadrelor didactice din domeniile Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi tuturor celor interesați de probleme științifice

 Forma de organizare: ONLINE

Termenul limită de înregistrare: 10 octombrie 2022.

Termenul limită de expediere a comunicării: 15 octombrie 2022.

Secțiunile Conferinței

 1. Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STE(A)M); Responsabil: Dorin Afanas, dr. conferențiar.
 2. Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STE(A)M; Responsabil: Maria Pavel, dr. conferențiar.
 3. Implementarea inter/transdisplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STE(A)M); Responsabil: Igor Postolachi, dr. conferențiar.
 4. Integrarea STE(A)M în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei; Responsabil: Daniela Plăcintă, drd, profesor grad superior; Lucia Căpățînă, dr. conferențiar.

Șablonul documentului articolului îl puteți descărca de aici.

Lucrarea va cuprinde 3-5 pagini complete, (paginile nu se numerotează) tehnoredactate conform următoarelor cerințe:

 • textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 13, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;
 • marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • TITLUL LUCRĂRII se va scrie cu majuscule aldine (Bold), folosind font Times New Roman, corp de literă 13, centrat; urmat de prenumele şi NUMELE complet al autorului autorilor, titlu științific, funcția, font Times New Roman, corp de literă 13 centrat (Bold); apoi, din rând nou, urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST/UPSC; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST/UPSC), identificatorul ORCID al autorului/autorilor;
 • rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare (fără alineat), cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11;
 • cuvinte-cheie: 5-10 cuvinte, în limbile română şi engleză, plasate după rezumate;
 • conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
 • referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice, incluse în paranteze pătrate [..];
 • formulele de calcul se încorporează în textul comunicării folosind instrumentul Ecuație (Equation);
 • graficele, histogramele, desenele etc. se numerotează și se plasează în textul comunicării, fiind urmate de titlu cu litere aldine (Bold) plasat la centru. Desenele se grupează, pentru a nu pierde din detalii;
 • tabelele se numerotează și se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, centrat, cu litere aldine (Bold);
 • lucrările pot avea cel mult 3 autori;
 • lucrările prezentate vor fi publicate în colecția oficială a materialelor Conferinței, cu ISBN, CZU și indexate de ibn.idsi.md;
 • Lucrările se prezintă în limbile engleză, română, rusă, franceză;
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării, conform standardului SM ISO690:2012.

 Notă! Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor, după recomandarea catedrei de profil. Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.

Programul conferinței îl puteți descărca de aici.

Informații importante

 1. Fiecare participant (autor/coautor) va primi la sfârșitul Conferinței diplomă de participare cu indicarea numărului de credite!
 2. Vă rugăm să accesați formularul de participare AICI (până la 10 octombrie 2022).
 3. Taxa de participare fără comunicare – 100 lei (5 euro).
 4. Taxa de participare cu comunicare – 200 lei (10 euro).

Taxele pot fi achitate în următoarele conturi:

 Rechizitele bancare (MDL)

IDIS „Viitorul”

Cod fiscal 1010620006882
Codul IBAN MD10VI022242600000171MDL
Cont bancar 22242600000171MDL
Denumirea băncii B.C. ”VICTORIABANK” S.A. fil. Nr. 26 Chişinău
Codul bancii VICBMD2X469
Destinația plații Plata taxei de participare la Conferința STEAM, UST, IDIS,
28-29.10.2022

 Rechizitele bancare (EURO)

IDIS „Viitorul”

Fiscal Code 1010620006882
IBAN MD33VI022242600000070EUR
Account number 22242600000070EUR
Bank Name BC Victoriabank S.A. Chisinau, Moldova
Bank code / SWIFT VICBMD2X
Intermediary Bank DZ Bank AG, Frankfurt/Main, Germany
Intermediary Bank Swift Code GENODEFF
Bank address 28/1 MT. BANULESCU-BODONI STREET

Notă! În cazul achitării la filialele Băncii Vă rugăm să indicați denumirea „IDIS Viitorul”

Adresa desfășurării Conferinței

Universitatea de Stat din Tiraspol /

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin 5.

Adresa e-mail: conferinta_steam@tsu.md

Telefon de contact: (+ 373) 22 747919