Arhiva

Aviz! Începe sesiunea de REPER la facultatea FMTI! Vezi detalii!

Conferința științifică internațională „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)” ediția a II-a

Universitatea de Stat din Tiraspol / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” organizează și Vă invită în calitate de participant activ […]

Anunț privind susţinerea tezei de doctororat

Vineri, 21.10.2022, ora 14.00, va avea loc sustinerea tezei de doctorat cu tema Abordarea discursivă a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi, specialitatea […]

Anunț privind susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației Candidat: HAJDEU Mihaela Conducător ştiinţific: Lupu Ilie, doctor habilitat, profesor universitar Tema tezei: „Impactul tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii […]

CAIM 2022. Ne-am fi dorit să fie o aniversare, dar a fost In memoriam

În perioada 25-27 august 2022 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (UST) evacuată la Chișinău și-a desfășurat lucrările Conferința Internațională de Matematică Aplicată și Industrială (CAIM 2022) dedicată memoriei […]

Admitere 2022: Facultatea Pedagogie

Apel către Colectivul Universității de Stat din Tiraspol

Stimați membri ai Sindicatului Universității de Stat din Tiraspol, dragi studenți, absolvenți, membri ai Federațiilor de profil, cadre didactice din învățământul preuniversitar, reprezentanți mass-media și toți cetățenii care nu sunt […]

Universitatea de Stat din Tiraspol, prima instituție de învățământ superior din țara, își păstrează identitatea si statutul

Primul Președinte al Republicii Moldova Mircea Snegur susține Universitatea de Stat din Tiraspol. Scrisoare_Mircea_Snegur Scrisoare_MEC_UST 28_06_2022

Comunicat privind desfășurarea Mesei rotunde „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”, ediția a II-a

Evenimentul științific conceput și organizat în spiritul culturii cercetării s-a desfășurat în UST cu scopul abordării teoretico-practice a cercetării și inovării în evaluarea gradului de implementare a direcțiilor strategice de […]

Rezultatele concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice

Rezultatele concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice anunțat la 15.04.2022 de Universitatea de Stat din Tiraspol În baza deciziei Senatului UST din 21.06.2022, proces-verbal nr.11, au fost validate rezultatele […]

The 29th Сonference on Applied and Industrial Mathematics, CAIM 2022

SECOND ANNOUNCEMENT The Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics (ROMAI), “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” Institute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics of Romanian Academy, Mathematical Society of the Republic Moldova […]

Anunț privind susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației Candidat: BOGDANOVA Violeta Conducător ştiinţific: Chiriac Liubomir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Comisia de susținere publică a tezei […]