Senatul

Organul suprem de elaborare şi adoptare a deciziilor în Universitate este Senatul. Acest organism se constituie din reprezentanюii aleşi ai consiliilor facultăţilor, rector, vice-rector, prorectori, reprezentanţi ai studenţilor, preşedinţii comitetelor sindicale al profesorilor şi al studenţilor.

Normele de reprezentare în Senat sînt stabilite în funcţie de numărul de posturi ocupate cu cadre didactice titulare. Studenţii sînt reprezentaţi în Senat în proporţie de 16% din numărul total de membri. Senatul se întruneşte lunar, оn şedinţe ordinare. Senatul deleagă prerogativele gestionării activităţilor curente în Universitate Biroului Senatului, Consiliului de administrare şi Activului administrativ. Biroul Senatului este format din: rector, vice-rector, prorectorşi, secretarul ştiinţific al Senatului.

Biroul Senatului se întruneşte săptămînal (sau la nevoie), sub preşedinţia rectorului şi asigură conducerea operativă a Universităţii. Consiliul de administrare este format din: rector, vice-rector, prorectori, decanii facultăţilor, contabilul-şef, secretar ştiinţific al Senatului. Activul administrativ este alcătuit din: rector, vice-rector, prorectori, decanii facultăţilor, secretar ştiinţific al Senatului, şeful secţiei organizarea procesului de instruire, şefii catedrelor universitare, şeful bibliotecii ştiinţifice, şeful serviciului personal, preşedinţii comitetelor sindicale al profesorilor şi al studenţilor. Consiliul de administraţie şi Activul administrativ sînt coordonate de către rector şi îşi desfăşoară activitatea în baza Statului universităţii.

Domeniile principale de competenţă constau în: organizarea şi controlul activităţii în plan administrativ şi de secretariat; propunerea de măsuri pentru optimizarea activităţii administrative şi financiar-contabile; elaborarea bugetului anual al Universităţii; identificarea altor surse de finanţare, în afara celor alocate de la buget; stabilirea criteriilor de repartizare a resurselor economice şi financiare pe facultăţi, catedre, servicii, alte structuri organizatorice ale universităţii.

Nr. NUMELE, PRENUMELE FUNCŢIA  E-MAIL

Membrii Senatului UST

1 Coropceanu Eduard președintele Senatului UST ecoropceanu@yahoo.com
2 Bordan Valeriu prorector valeriu.bordan@gmail.com
3 Moșanu-Șupac Lora prorector moshanu_ssust@yahoo.com
4 Globa Angela prorector angelagloba@gmail.com
5 Braicov Andrei decan al facultății Fizică, matematică și tehnologii informaționale abraicov@gmail.com
6 Aluchi Nicolae decan al facultății Biologie și chimie n_aluchi@yahoo.com
7 Mironov Ion decan al facultății Geografie mironovioan@gmail.com
8 Gherlovan Olga decan al facultății Filologie ogerlovan@mail.ru
9 Chirică Galina decan al facultății Pedagogie chiricagalina@gmail.com
10 Procopii Liuba președinte al Comitetului Sindical al angajaților UST
11 Cioban Mitrofan facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale mmchoban@gmail.com
12 Chiriac Liubomir facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale llchiriac@gmail.com
13 Cozma Dumitru facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale dcozma@gmail.com
14 Bocancea Viorel facultatea Biologie și chimie vibocancea@gmail.com
15 Cozari Tudor facultatea Biologie și chimie
16 Chiriac Eugenia facultatea Biologie și chimie eugeniachiriac@gmail.com
17 Coșcodan Diana facultatea Biologie și chimie
18 Volontir Nina facultatea Geografie nvolontir51@mail.ru
19 Puțuntică Anatol facultatea Geografie
20 Ionaș Anatol facultatea Filologie anatolie.ionas@gmail.com
21 Silistraru Nicolae catedre universitare catedrappg@mail.ru
22 Mîsliţchi Valentina – facultatea Pedagogie valentina_em76@yahoo.com
23 Botnari Valentina facultatea Pedagogie valentina_botnari@yahoo.com
24 Șofron Larisa facultatea Pedagogie
25 Grossu Anjela contabil şef grossu_anjela66@mail.ru
26 Arsenov Gabriela masterandă, (facultatea Pedagogie)
27 Popescu Marin

student (facultatea Pedagogie)

28 Bîcu Nastea studentă (facultatea Filologie)
29 Grib Victoriţa

studentă (facultatea Filologie)

30 Ursu Maria

studentă (facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale)

31 Solihodjaev Ruslan

student (facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale)

32 Gîţu Ana masterandă (facultatea Biologie şi Chimie) anagitu95@gmail.com
33 Garștea Andrei student (facultatea Geografie)
34 Cazacu Vasilisa studentă (facultatea Biologie şi Chimie)
35 Coţuc Alisa

studentă (facultatea Geografie)

36 Busuioc Cătălina studentă (facultatea Geografie)

Biroul Senatului

1 Coropceanu Eduard președintele Senatului UST
2 Bordan Valeriu prorector
3 Moșanu-Șupac Lora prorector
4 Globa Angela prorector
5 Braicov Andrei decan al facultății Fizică, matematică și tehnologii informaționale
6 Aluchi Nicolae decan al facultății Biologie și chimie
7 Mironov Ion decan al facultății Geografie
8 Gherlovan Olga decan al facultății Filologie
9 Chirică Galina decan al facultății Pedagogie
10 Cioban Mitrofan facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale
11 Secretarul Senatului UST

Comisiile permanente ale Senatului UST

Comisia Dezvoltarea activităților de cercetare
1 Cioban Mitrofan Președintele comisiei
2 Chiriac Liubomir Membrul comisiei
3 Botnari Valentina Membrul comisiei
4 Gherlovan Olga Membrul comisiei
5 Arsenov Gabriela Membrul comisiei
Comisia Dezvoltarea relațiilor externe și promovarea imaginii universității
1 Cozari Tudor Președintele comisiei
2 Moșanu-Șupac Lora Membrul comisiei
4 Cozma Dumitru Membrul comisiei
5 Grib Victorița Membrul comisiei
Comisia Îmbunătățirea condițiilor de instruire și dezvoltare curriculară
1 Silistraru Nicolae Președintele comisiei
2 Chirică Galina Membrul comisiei
4 Volontir Nina Membrul comisiei
5 Ionaș Anatol Membrul comisiei
6 Chiriac Eugenia Membrul comisiei
Comisia Promovarea intereselor studenților
1 Garștea Andrei Președintele comisiei
2 Procopii Liuba Membrul comisiei
4 Șofron Larisa Membrul comisiei
5 Bîcu N. Membrul comisiei
6 Cazacu V. Membrul comisiei
7 Popescu M. Membrul comisiei
Comisia Economie, buget, finanțe
1 Aluchi Nicolae Președintele comisiei
2 Chiriac Liubomir Membrul comisiei
4 Bordan Valeriu Membrul comisiei
5 Mitonov Ion Membrul comisiei
Comisia Admitere și formare profesională
1 Bocancea Viorel Președintele comisiei
2 Braicov Andrei Membrul comisiei
4 Mironov Ion Membrul comisiei
5 Gherlovan Olga Membrul comisiei
5 Aluchi Nicolae Membrul comisiei
Comisia Elaborarea mecanismelor de motivare a implicării angajaților și studenților în dezvoltarea universității
1 Puțuntică Anatol Președintele comisiei
2 Cioban Mitrofan Membrul comisiei
4 Mîslițchi Valentina Membrul comisiei
5 Coșcodan D. Membrul comisiei
5 Grossu Angela Membrul comisiei