Administrația

Eduard Coropceanu

dr., profesor universitar
Rector

Diana Antoci

dr. conferenţiar universitar
Prorector Activitate ştiinţifică şi RI

Valeriu Bordan

dr. conferenţiar universitar
Prim-prorector pentru activitatea didactică

Angela Globa

dr. conferenţiar universitar
Prorector pentru activitatea de creație, promovarea imaginii
și dezvoltarea patrimoniului material