Acreditări

I. ACREDITĂRI INTERNAȚIONALE

II. CERTIFICATE DE EVALUARE EXTERNĂ

Certificatele de evaluare externă a programelor de studii ciclul I, licență:

Certificatele de evaluare externă a programelor de studii ciclul II, master:

III. CERTIFICATE DE EVALUARE INTERNĂ

Certificatele de evaluare internă a programelor de studii superioare de licență eliberate de către Departamentul Managementul Procesului de Instruire și asigurare a Calității, UST: