Manifestări științifice 2022

Nr. crt. Denumirea manifestării Organizatori Data desfășurării Locul desfășurării (adresa) Responsabil
I. CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
1. Conferinţa ştiinţifico-practică internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția a IX-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Biologie și Chimie 19-20 martie 2022 Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A Nicolae ALUCHI,
n_aluchi@yahoo.com
022-20-05-36
2.
Congresul științific internațional moldo-polono-român „Educaţie, politici, societate”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Centrul Istorie și Cultură Poloneză 11-13 aprilie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 & str. Drumul Viilor 26A Valentin CONSTANTINOV,
walentkonstant@yahoo.fr
3.
Simpozion științific internațional “3rd Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (MoldTAC3)”
Anunț / Program / Rezoluția
Societatea de Analiză Termică și Calorimetrie a Moldovei, UST, Institutul de Chimie 12-13 mai 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Andrei ROTARU,
andreirotaru2016@yahoo.com
4.
Conferința științifică internațională ”Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”, Ediția a III-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Catedra Limba și Literatura Română 20-21 mai 2022 Chișinău, str. Drumul Viilor 26A Anatol IONAȘ,
anatolie.ionaș@gmail.com
Natalia STRĂJESCU
strajescu.natalia@gmail.com
5.
Simpozion științific internațional (30 ani de evacuare a UST) „Două maluri ale Nistrului – un viitor comun”
Anunț / Program / Rezoluția
UST 09-10 iulie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Angela GLOBA,
globa.angela@ust.md
6.
Conferință științifică internațională „Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții”
Anunț/ Program 0/ Rezoluția
UST, Școala Doctorală „Științe ale educației” 18-19 august 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Viorica ANDRIȚCHI,
ust.scoaladoctorala@gmail.com
069503433
7.
Conferință științifică internațională „CAIM-2022 – the 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics, Dedicated to the 80th Anniversary of the Birth of Academician Mitrofan Cioban”
Anunț / Program_Section_1-7/ Program_Education / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale 25-27 august 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Liubomir CHIRIAC,
llchiriac@gmail.com
Dumitru COZMA,
dcozma@gmail.com
Dorin AFANAS,
afanasdde@gmail.com
022-75-49-19
8.
Conferința științifică internațională „Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective”
Anunț / Program EN, RO / Rezoluția
UST 1-2 octombrie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Diana ANTOCI,
antoci.diana@ust.md
079515575
9.
Conferința științifică internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”, Ediția a VI-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Geografie 21-22 octombrie 2022 Chișinău, str. Drumul Viilor 26A Ion MIRONOV,
mironov.ion@ust.md
022798419; 079111015
10.
Conferință științifică internațională „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)”, Ediția a II-a

Anunț/EN,/ Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, Departamentul Didactica Științelor 28-29 octombrie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Liubomir CHIRIAC,
llchiriac@gmail.com
022-75-49-19
II. CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
1.
Conferința științifică națională cu participare internațională “Conferinţa republicană a cadrelor didactice”
Anunț / Program / Rezoluția
UST 26-27 februarie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Eduard COROPCEANU,
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
2.
Conferința științifică națională cu participare internațională “Conferinţa ştiinţifică studenţească”
Anunț / Program / Rezoluția
UST 20 aprilie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 & str. Drumul Viilor 26A Diana ANTOCI,
antoci.diana@ust.md
079515575
3.
Conferință națională cu participare internațională “Inovații în sistemul național de evaluare a rezultatelor învățării”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea Pedagogie 4-5 noiembrie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Silvia GOLUBIȚCHI,
golubitchi.silvia@ust.md
079476746
III. ALTE TIPURI DE MANIFESTĂRI: SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, COLOCVII
1.
Seminarul republican științifico-metodic cu profesorii școlari “Didactica chimiei și biologiei”
Anunț / Program / Comunicat
UST, Facultatea Biologie și Chimie 20 ianuarie 2022 Chișinău, str. Drumul Viilor 26A Eduard COROPCEANU,
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
2.
Seminar științific cu participare națională “Ecuații diferențiale și algebre” dedicat aniversării a 80 de ani de la nașterea Academicianului MITROFAN CIOBAN
Anunț / Program / Comunicat
UST, Facultatea FMTI 25 ianuarie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Dumitru COZMA,
dcozma@gmail.com
022-75-49-19
3.
Seminar științific național “Probleme actuale ale fizicii, didacticii fizicii și astronomiei”dedicat profesorului universitar EUGEN GHEORGHIȚĂ
Anunț / Program / Comunicat
UST, Facultatea FMTI 15 februarie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Igor POSTOLACHI,
postolachi@list.ru
022-75-49-19
4.
Workshop cu participare internațională “Dialogue of cultures in the process of teaching/learning a foreign language”, EDIȚIA II
Anunț / Program / Comunicat
UST, Catedra Limbi și Literaturi Străine 26 martie 2022 Chișinău, str. Drumul Viilor 26A Tatiana CIORBA-LAȘCU
tatianaciorba@yahoo.com
5.
Workshop cu cadrele didactice la geografie “Evaluarea competențelor specifice la geografie”
Anunț / Program / Comunicat
UST, Facultatea de Geografie 31 martie 2022 Chișinău, str. Drumul Viilor 26A Elena SOCHIRCĂ,
geo.sochirca.elena@gmail.com
6.
Concurs Republican al elevilor la fizică “Fizica altfel. Dincolo de aparențe “
Anunț / Program / Comunicat
UST, Catedra Fizică Teoretică și Experimentală 9 aprilie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Igor POSTOLACHI,
postolachi@list.ru
Mihail CALALB,
mcalalb@hotmail.com
7.
Seminar metodologic “Cercetarea și inovarea educației”, Ediția I-a
Anunț / Program / Rezoluție
UST, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice UST, USARB, Laboratorul Științific “Tehnologii Educaționale Inovaționale” USARB 14 aprilie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Maia BOROZAN,
ccip.ust.2020@gmail.com
060520050
8.
Masa rotunda cu participarea cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior și general “Teaching approaches in developing learner’s autonomy”
Anunț / Program / Rezoluție
UST, Catedra Limbi și Literaturi Străine 15 aprilie 2022 Chișinău, str. Drumul Viilor 26A Svetlana BUREA,
svetlanaburea@gmail.com
9.
Concursul național cu elevii în colaborare cu MEC “Mediul local și dezvoltarea durabilă”
Anunț / Program / Comunicat
UST, Facultatea de Geografie 26 aprilie 2022 Chișinău,str. Drumul Viilor 26A Ion MIRONOV,
mironov.ion@ust.md
022798419, 079111015
10.
Seminar științific “Educația axiologică a studenților ciclului I, licență”
Anunț / Program / Comunicat
USARB, UST, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți 12 mai 2022 Bălți, sala 655, corpul VI, USARB
11.
Workshop “SIG în instruirea și cercetarea geogrfică”
Anunț / Program / Comunicat
UST, Facultatea de Geografie 19 mai 2022 Chișinău,str. Drumul Viilor 26A Vitalie DILAN,
dilan.vitalie@gmail.com
069985294
12.
Seminarul metodologic la Limba Engleză “Elevul de azi, studentul de mâine”, Ediția a II-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Catedra Limba și Literatura Română 25 mai 2022 Chișinău,str. Drumul Viilor 26A Tatiana CIORBA-LAȘCU,
tatianaciorba@yahoo.com
Radu BURDUJAN,
burdujan@mail.ru
13.
Seminar metodologic “Elevul de azi, studentul de mâine”, Ediția a II-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Catedra Limbi și Literaturi Străine 27 mai 2022 Chișinău,str. Drumul Viilor 26A Natalia STRĂJESCU,
strajescu.natalia@gmail.com
14.
Seminar științific național “PAVEL PULBERE – promotor al didacticii biologiei în Republica Moldova”
Anunț / Program / Rezoluție
UST, Catedra Biologie animală 27 mai 2022 Chișinău,str. Drumul Viilor 26A Lora MOȘANU-ȘUPAC,
moshanu_ssust@yahoo.com
069273117
Viorica COADĂ,
vioricacoada@gmail.com
079904093
15.
Masă rotundă “Direcții de management al cercetării și transferului inovațional în învățământul superior”, Ediția II a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice 17-18 iunie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Maia BOROZAN,
ccip.ust.2020@gmail.com
060520050
16.
Workshop “Tehnologii performante în educație”
Anunț / Program / Comunicat
UST 25 iunie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Eduard COROPCEANU,
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
17.
Școala de vară pentru elevi “Tânărul investigator”
Anunț / Program / Comunicat
UST, Facultatea Biologie și Chimie iunie 2022 Chișinău, str. Drumul Viilor 26A Eduard COROPCEANU,
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
18.
Școala de vară pentru studenți “Cercetări interdisciplinare”
Anunț / Program / Comunicat
UST, Facultatea Biologie și Chimie iunie 2022 Chișinău, str. Drumul Viilor 26A Eduard COROPCEANU,
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
19.
Atelierului Metodologic Internațional “Clasa digitalizată. Realizări recente”, Ediția VII a
Anunț / Program / Comunicat
UST 27 octombrie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Mihail CALALB,
mcalalb@hotmail.com
20.
Seminar științific internațional “Provocări actuale privind formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru transferul de inovații pedagogice”
Anunț / Program / Comunicat
UST, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice 2-3 decembrie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Maia BOROZAN,
ccip.ust.2020@gmail.com
21.
Seminarul republican științifico-metodic cu profesorii școlari “Didactica chimiei și biologiei”
Anunț / Program / Comunicat
UST, Facultatea Biologie și Chimie ianuarie, aprilie, octombrie 2022 Chișinău, str. Drumul Viilor 26A Eduard COROPCEANU,
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
22.
Seminarul republican cu profesorii școlari “Seminarul metodologic republican al profesorilor de fizică”
Anunț / Program / Comunicat
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale ianuarie, martie, septembrie, noiembrie 2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Viorel BOCANCEA,
vibocancea@gmail.com
022-75-49-24

Prorector AȘRI                  Diana ANTOCI, dr., conf. univ.