Manifestări științifice 2021

Nr. crt. Denumirea manifestării Organizatori Data desfășurării Locul desfășurării (adresa) Informație de contact (persoana responsabilă / telefon, e-mail)
I. CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
1 Congresul internațional moldo-polono-roman “Educație, politici, societate”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Centrul de Istorie și Cultură Poloneză 13-15 mai 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, sala de festivităţi Valentin Constantinov,
dr. hab., conf. univ.
walentconstant@yahoo.fr
022-75-49-24
2 Conferinţa ştiinţifică internațională “Cultura cercetării pedagogice: provocări și tendințe contemporane”, Ediția I-a
Anunț / Program / Rezoluția

UST, Departamentul Didactica Științelor, Centrul de cercetări și inovații pedagogice, Școala Doctorală „Științe ale educației” 5-6 iunie, 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, Bloc I, sala de festivități Google Meet Borozan Maia,
prof. univ., dr. hab. maiaborozan1963@gmail.com
060520050
Andrițchi Viorica,
prof. univ., dr. hab.
vandritchi@mail.ru
3 Simpozionul ştiinţific internaţional “Sisteme informaționale geografice”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Geografie 15-16 octombrie 2021 Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, UST Tudor Castraveţ,
dr., conf. univ.
tcastravet@gmail.com
022798419
4 Conferința științifică internațională “Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, Departamentul Didactica Științelor 29-30 octombrie 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, UST, sala de festivități Liubomir Chiriac,
dr. hab., prof. univ.
llchiriac@gmail.com
022-75-49-24
II. CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
1 Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția a VIII-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea Biologie și Chimie 20-21 martie 2021 Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, UST, sala de festivităţi Nicolae Aluchi,
dr., conf. univ.
n_aluchi@yahoo.com
022-20-05-36
2 Conferința științifică cu participare internațională “Educația lingvistică și literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”, Ediția a II-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Filologie 20-21 mai 2021 Chișinău, str. Drumul Viilor, UST, Blocul B, sala 109 sau/și online Anatol Ionaș,
dr., conf. univ.
anatolie.ionaș@gmail.com
069244403
Natalia Străjescu,
dr., conf. univ.
strajescu.natalia@mail.ru
069629455
3 Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională “Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective”
Anunț / Program / Rezoluția
UST 1-2 octombrie 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, sala de festivităţi Lora Moşanu-Şupac,
dr., conf. univ.
moshanu_ssust@yahoo.com
022-24-40-85
4 Conferința ştiinţifico-practică cu participare internațională “Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, ediția I-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Departamentul didactica științelor, Centrul de cercetări și inovații pedagogice Catedra „Pedagogie și psihologie generală” 30-31 octombrie, 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, Bloc I, sala de festivități Google Meet Borozan Maia,
prof. univ., dr. hab.
maiaborozan1963@gmail.com
060520050
Rusu Elena,
conf. univ., dr.
manuil_elena@mail.ru
5 Conferința națională cu participare internațională “Educația în fața noilor provocări”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Pedagogie 5-6 noiembrie, 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5 Galina Chirică,
dr., conf. univ.
chiricagalina@gmail.com
022-75-06-44
III. CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE NAȚIONALE
1 Conferinţa republicană a cadrelor didactice
Anunț / Program / Rezoluția
UST 27-28 februarie 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, sala de festivităţi Eduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
2 Conferinţa ştiinţifică studenţească
Anunț / Program / Rezoluția
UST 28 aprilie 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, Drumul Viilor, 26A, UST Lora Moşanu-Şupac,
dr., conf. univ.
moshanu_ssust@yahoo.com
022-24-40-85
IV. ALTE TIPURI DE MANIFESTĂRI: SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, COLOCVII
1 Concurs Republican al elevilor la fizică “Fizica altfel. Dincolo de aparențe”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale 05 martie 2021 Online Mihail Calalb
mcalalb@hotmail.com
079-55-77-09
2 Workshopul “Educația interculturală în contextul predării/învățării limbii străine”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Filologie 27 martie 2021 Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, Blocul B, UST sau online Tatiana Ciorba-Lașcu
tatianaciorba@yahoo.com
079446053
3 Workshopul “Abordarea integrata a învățarii prin tehnologii interactive la geografie”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Geografie Martie Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, Blocul B, UST Elena Sochircă,
dr., conf. univ.
geo.sochirca.elena@gmail.com
022798419
4 Masă rotundă “Direcții de management al cercetării și transferului inovațional în învățământul superior”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Centrul de cercetări și inovații pedagogice 3-4 aprilie, 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Bloc I, sala de festivități Google Meet Borozan Maia,
prof. univ., dr. hab.
060520050
maiaborozan1963@gmail.com
5 Concursul național cu elevii în colaborare cu MECC “Mediul local și dezvoltarea durabilă”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Geografie Mai 2020 Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, Blocul B, UST Ion Mironov,
dr., conf. univ.
mironovioan@gmail.com
022-79-84-19
6 Seminarului științifico-metodic “Elevul de azi – Studentul de mâine”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Filologie 25, 26 Mai 2020 Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, Blocul B, UST  
7 Workshopul “Tehnologii performante în educație”
Anunț / Program / Rezoluția
UST 10 Iulie 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, Sala de festivităţi Eduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
8 Workshopul “Evaluarea rezultatelor școlare: realizări și perspective”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Pedagogie 11 iunie, 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, UST Silvia Golubițchi,
dr., conf. univ.
Silvana_g@mail.ru
9 Școala de vară pentru elevi “Tânărul investigator”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea Biologie și Chimie Iunie, 2021 Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, Blocul B, UST Eduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
10 Școala de vară pentru studenți “Cercetări interdisciplinare”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea Biologie și Chimie Iunie, 2021 Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, Blocul B, UST Eduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
11 Seminarul republican cu profesorii școlari “Seminar științifico-metodic „Didactica chimiei și biologiei””
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea Biologie și Chimie Ianuarie, Aprilie, Octombrie 2021 Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, Blocul B, UST Eduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
12 Seminarul republican cu profesorii școlari “Seminarul metodologic republican al profesorilor de fizică”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale Ianuarie, martie, septembrie, noiembrie, 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, UST, sala 309 Viorel Bocancea,
dr., conf. univ.,
vibocancea@gmail.com
022-75-49-24
13 Atelier Internațional “Clasa digitalizată. Realizări recente”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale UST,28 octombrie 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5,sau online Mihail Calalb,
mcalalb@hotmail.com
079-55-77-09

Prorector activitate științifică                  Diana ANTOCI, dr., conf. univ.