Direcții de cercetare

Cercetările efectuate de corpul ştiinţifico-didactic se includ în următoarele direcţii:

 1. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice în contextul noilor condiţii social-economice şi educaţionale;
 2. Probleme fundamentale ale matematici şi informaticii;
 3. Studii avansate în domeniul topologiei;
 4. Ecuații diferențiale;
 5. Fizica teoretică. Fizica corpului solid, microelectronică şi optoelectronică;
 6. Obținerea și studiul semiconductorilor cu proprietăți utile;
 7. Resursele naturale ale pământului şi procesele geologico-geofizice pe teritoriul Moldovei;
 8. Sisteme geografice informaționale;
 9. Sinteza compușilor organici noi cu proprietăți fiziologice;
 10. Chimia compuşilor coordinativi;
 11. Compuși polifuncționali cu proprietăți utile pentru biologie și industrie;
 12. Analiza calității factorilor de mediu și a produselor alimentare;
 13. Calcule cuanto-chimice privind stabilitatea sistemelor moleculare;
 14. Modelare moleculară și a proceselor bio-chimice;
 15. Fiziologia şi biochimia plantelor;
 16. Biotehnologii ecologice;
 17. Problemele geneticii şi selecţiei;
 18. Studierea, ocrotirea şi folosirea lumii vegetale şi lumii animale (Flora şi Fauna);
 19. Studierea, ocrotirea şi folosirea landşafturilor Moldovei;
 20. Fiziologia stresului, adaptării şi reproducerii;
 21. Studiul dezvoltării istorice, economice, şi a gândirii filozofice în Republica Moldova;
 22. Elaborarea bazelor ştiinţifico-didactice, psihologice şi concret-metodice ale instruirii la toate etapele de învăţământ;
 23. Elaborarea mecanismelor eficiente pentru instruirea în domeniul Științelor Exacte și ale Naturii;
 24. Cercetarea sistemelor lingvistice şi a legităţilor dezvoltării literaturii naţionale şi universale.

În procesul de efectuare a cercetărilor ştiinţifice participă corpul didactic al universităţii; doctoranzii, masteranzii şi studenţii Universităţii. Tinerii specialişti sunt implicaţi în cercetare la toate direcţiile şi la toate etapele cercetărilor ştiinţifice efectuate în cadrul Universităţii.

Selectarea problematicii, a strategiilor şi modalităţilor de organizare a investigaţiilor ştiinţifice este prerogativa catedrelor universitare şi a laboratoarelor de cercetări ştiinţifice pe probleme ce integrează eforturile cercetărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice.