Consilii științifice

Consilii Ştiinţifice Specializate

 • D 36 532.02–06 Consiliului Științific Specializat 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ
 • D 531.01-90 Consiliului știinţific specializat 531.01 Teoria generală a educației
 • D533.01-140 Consiliului ştiinţific specializat 533.01 – Pedagogie universitară

 

Seminare Științifice de Profil 

Profilul: 532. Didactica ştiinţelor (exacte)

Specialitatea: 532.02. Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învățământ

 • Preşedinte: Liubomir Chiriac, doctor habilitat, profesor universitar
 • Vicepreşedinte: Mitrofan Cioban, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician
 • Secretar ştiinţific: Larisa Sali, doctor, conferenţiar universitar

 

Profilul: 531. Pedagogie generală; 533.Pedgogie profesională

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei; 533.01. Pedagogie universitară

 • Preşedinte: Viorica Andriţchi, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar
 • Vicepreşedinte: Valentina Botnari, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 • Secretar ştiinţific: Valentina Mîsliţchi, doctor, conferenţiar cercetător

http://www.cnaa.md/seminars/

Consiliul ştiinţific al UST

 1. Liubomir Chiriac, dr. hab., profesor universitar – preşedinte
 2. Mitrofan Cioban, academician, dr.hab., profesor universitar
 3. Ilie Lupu, dr. hab., profesor universitar
 4. Silistraru Nicolae, dr. hab., profesor universitar
 5. Valentina Botnari, dr., conferenţiar universitar
 6. Tatiana Veveriţa, dr., lector universitar, secretar
 7. Lilia Pogolşa, dr. hab., profesor universitar.